over onze wijk

 

Op 27 juni 2002 werd de feitelijke vereniging Wijkwerking Hazegras opgericht door enkele wijkbewoners van het Hazegras en enkele vertegenwoordigers van de vroegere handelaarsbond uit de jaren 70, onder impuls van (inmiddels overleden) Rudy Seldenslach
VZW Wijkwerking Hazegras momenteel bestaat uit 8 bestuursleden en een 60-tal bewoners/vrijwilligers die bezig zijn met de organisatie van sociale activiteiten voor en door de inwoners en toeristen van Oostende.

Doel en werking
VZW Wijkwerking Hazegras biedt jaarlijks een aantal activiteiten aan en deelt informatie mee (uitwisseling tussen de bewoners via wijkboekjes, nieuwsbrieven, website en affiches) aan de bewoners van Oostende en de toeristen. Via deze activiteiten proberen we de bewoners (alleenstaanden, families met kinderen, allochtonen, sociaal minder bedeelden, kleine zelfstandigen, 2e verblijvers en gepensioneerden) en de toeristen, die tot nu toe de weg naar de plaatselijke activiteiten nog niet hadden gevonden, erbij te betrekken.

Zo bevorderen we de samenleving op de wijk Hazegras (centrum Oostende) in het belang van het algemeen welzijn zonder ons te laten sturen door politieke of religieuze invloeden.

De wijk Hazegras bestaat uit een diversiteit van bewonersgroepen; VZW Wijkwerking Hazegras probeert met de activiteiten te beantwoorden aan de sociale behoeften van deze buurtbewoners en verbetert zo de kwaliteit van het samenleven van de bewoners en de gebruikers van de wijk.
We proberen ieder jaar een constante aan activiteiten aan te bieden (solidariteit tussen de bewoners) en informatie mede te delen aan de bewoners (uitwisseling tussen de bewoners via wijkboekje, nieuwsbrieven, website en affiches) zodat iedereen zowel actief als passief kan fungeren in onze wijk.
Alle activiteiten die georganiseerd worden door VZW Wijkwerking Hazegras worden gratis aangeboden; de medewerkers / bestuursleden helpen altijd op vrijwillige basis. De totale kostprijs van alle activiteiten wordt gerealiseerd door sponsoring, logistieke steun van Stad Oostende, verkoop van drank tijdens alle activiteiten en mogelijke subsidies . . .

Het Hazegras wil haar wijk, die aan opwaardering toe is, via een aantal kwalitatief hoogstaande top-publieks evenementen promoten bij de binnen- en buitenlandse toerist evenals bij de lokale bevolking om zo een klimaat te scheppen dat iedereen graag naar Oostende komt en verblijft omdat deze Stad aan Zee een enorme mogelijkheid biedt aan kansen en ontspanning voor iedereen.

Wegens de toeristische meerwaarde van deze evenementen en de grote sociale impact van de activiteiten gaan meer en meer grote sponsors (Ethias - HIT FM - DORSOO - de Nationale Loterij - Roularta Media Group - HYUNDAI - MediaMarkt) een partnership aan met vzw Hazegras voor enkele jaren.

We proberen met vzw Wijkwerking Hazegras de belangen van onze inwoners van de wijk te behartigen en te verdedigen en we vormen zo een belangrijke schakel tussen de bewoners en het stadsbestuur van Oostende
Via signaalkaarten en rechtstreekse contacten met de wijkagent en de bevoegde instanties in het stadhuis zorgen we ook voor een snellere aanpak van eventuele problemen (zowel infrastructurele, sociale als familiale problemen). Uiteraard ijveren wij ook voor de realisatie van enkele publieke ruimtes zoals speelterreinen (ondertussen in de noordelijke lob van het Bosje reeds verwezenlijkt) , groene ruimtes (heraanleg Bosje) , wegen (aanbrengen signalisaties, voetpaden . . ) en ontmoetingsruimtes . . .